Trắng
Chân Đèn Cầy 7cm Jasmine Trắng - Jasmine 30.800 VNĐ
Chân Đèn Cầy 7cm Jasmine Trắng

Chân Đèn Cầy 7cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Trắng - Jasmine 71.500 VNĐ
Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Trắng

Gàu Rót Sốt 0,18L Jasmine Trắng ( 181801 )

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Đường 8cm Camellia Trắng - Camelia 69.300 VNĐ
Chén Đường 8cm Camellia Trắng

Chén Đường 8cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa Văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Rót Sữa 0,22l Camellia Trắng - Camelia 68.200 VNĐ
Rót Sữa 0,22l Camellia Trắng

Rót Sữa 0,22l Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa Văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Gàu Rót Sốt Camellia Trắng - Camelia 99.000 VNĐ
Gàu Rót Sốt Camellia Trắng

Gàu Rót Sốt Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa Văn khác: Chỉ Xanh Dương, Quả Ngọt, Quả Chanh, Lá Xanh, Hương Biển Kem, Cát Tường, Kết Duyên, Tứ Linh

Gác Muỗng 5cm Jasmine Trắng - Jasmine 17.600 VNĐ
Gác Muỗng 5cm Jasmine Trắng

Gác Muỗng 5cm Jasmine Trắng (190502 )

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC