Tulip
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 1.900.800 VNĐ
Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

Bộ Trà 1,25L Tulip Chỉ Bạch Kim

- 1 bình trà: 1,25l

- 6 tách: 0,2l

- 6 dĩa lót tách 15cm

- Chén đường

- Rót sữa

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi Chỉ Bạc 

Bộ: Tulip

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi - Tulip 1.280.400 VNĐ
Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi

Bộ Trà 0,8L Tulip Nổi 

Bộ: Tulip nổi

Hoa văn: Trắng trơn

Thông tin chi tiết sản phẩm:

- 01 bình trà 0,8L Tulip Nổi 

- 06 tách 0,11L Tulip Nổi 

- 06 dĩa lót tách 13cm Tulip Nổi 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  x  x  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        :  Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

* Ghi chú: Cân nặng và quy cách đóng gói có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.

* Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long - Việt Nam.

Ca Trà Quai Số 7 (0,35L) Tulip Trắng - Tulip 55.000 VNĐ
Ca Trà Quai Số 7 (0,35L) Tulip Trắng

Ca Trà Quai Số 7 (0,35L) Tulip Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,35 Lít

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

Ca Đứng Loe 0,35L Tulip trắng - Tulip 55.000 VNĐ
Ca Đứng Loe 0,35L Tulip trắng

Ca Đứng Loe 0,35L Tulip Trắng

Thông Tin Sản Phẩm

Chất Liệu: gốm sứ Minh Long

Thể tích: 0,35 Lít

- Khó bám bẩn

- Dễ tẩy rửa

Bộ Đồ Ăn 30SP Tulip Ngà Ngân Sa - Tulip 2.292.400 VNĐ
Bộ Đồ Ăn 30SP Tulip Ngà Ngân Sa

Bộ Đồ Ăn 30SP Tulip Ngà Ngân Sa gồm:

- 6 chén cơm 11,5cm

- 6 chén chấm 7cm

- 6 dĩa lót chén 15cm

- 6 muỗng

- 2 đĩa súp 23cm

- 2 đĩa tròn 20cm

- 1 đĩa tròn 28cm

- 1 tô 23cm.

Bộ Đồ Ăn 30SP Tulip Ngà Hoàng Yến - Tulip 3.433.100 VNĐ
Bộ Đồ Ăn 30SP Tulip Ngà Hoàng Yến

Bộ Đồ Ăn 30SP Tulip Ngà Hoàng Yến gồm:

- 6 chén cơm 11,5cm

- 6 chén chấm 7cm

- 6 dĩa lót chén 15cm

- 6 muỗng

- 2 đĩa súp 23cm

- 2 đĩa tròn 20cm

- 1 đĩa tròn 28 cm

- 1 tô 23cm

Bộ Bàn Ăn 30SP Tulip Ngà Awakening - Tulip 2.873.200 VNĐ
Bộ Bàn Ăn 30SP Tulip Ngà Awakening

Bộ Bàn Ăn 30 Sản Phẩm Tulip Ngà Awakening gồm:

- 6 chén cơm 11,5cm.

- 6 chén chấm 7cm.

- 6 dĩa lót chén 15cm.

- 6 muỗng.

- 2 dĩa súp 23cm.

- 2 đĩa tròn 20cm.

- 1 đĩa tròn 28cm.

- 1 tô cao 23cm.

Bộ Trà 0,47L Tulip Trắng - Tulip 456.500 VNĐ
Bộ Trà 0,47L Tulip Trắng

Bộ Trà 0,47L Tulip Trắng

- 1 bình 0,47L

- 6 tách

- 6 dĩa

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        : 25 x 20.5 x 9 ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : 1,8 Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   : 8 Hộp / thùng 

Thố + Nắp 2,6L Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 735.900 VNĐ
Thố + Nắp 2,6L Tulip Chỉ Bạch Kim

Thố + Nắp 2,6L Tulip Chỉ Bạch Kim (Mã số: 062626043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 7cm Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 16.500 VNĐ
Chén Chấm 7cm Tulip Chỉ Bạch Kim

Chén chấm tulip trơn 7 cm (Mã số: 030731043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Kích thước khác: 9 cm (Mã số: 0309310043)

Chén Cơm Loe 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 46.200 VNĐ
Chén Cơm Loe 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim

Chén Cơm Loe 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim (Mã số: 031128043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 46.200 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim

Chén Cơm 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim (Mã số: 031124043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bộ Cà Phê 1,25L Tulip Nổi Chỉ Bạch Kim - Tulip 1.900.800 VNĐ
Bộ Cà Phê 1,25L Tulip Nổi Chỉ Bạch Kim

Bộ Cà Phê 1,25L Tulip Nổi Chỉ Bạch Kim

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

- 1 bình trà 1,25L 

- 6 tách 0,2L

- 6 dĩa lót tách 15cm 

- 1 hủ đường

- 1 chế sữa 

Thông tin chi tiết bộ trà gốm sứ Minh Long 1 :

1 - ĐVT                     : Bộ 

2 - Đóng gói  / hộp     : 1 bộ / hộp 

3 - Qui cách hộp        :  ( cm )

4 - Cân nặng Kg        : Kg ( Bao gồm hộp)

5 - Đóng gói / thùng   :  Hộp / thùng 

Kích thước khác : 0,8L

Dĩa Oval 28cm Tulip Duyên Quê - Tulip 225.500 VNĐ
Dĩa Oval 28cm Tulip Duyên Quê

Dĩa oval 28 cm (Mã số: 052816218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 15,5cm Tulip Duyên Quê - Tulip 46.200 VNĐ
Dĩa Lót 15,5cm Tulip Duyên Quê

Dĩa lót 15.5 cm (Mã số: 041582218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Kích thước khác : 13 cm (Mã số: 041382218)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Bình Cà Phê + Nắp 0,8L Tulip Duyên Quê - Tulip 480.700 VNĐ
Bình Cà Phê + Nắp 0,8L Tulip Duyên Quê

Bình Cà Phê + Nắp 0,8L Tulip Duyên Quê (Mã số: 010843218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

1.25L + nắp (Mã số: 011243218)

Chén Cơm 11,5cm Tulip Duyên Quê - Tulip 44.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Tulip Duyên Quê

Chén cơm 11.5cm (Mã số: 031129218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 7cm Tuplip Duyên Quê - Tulip 19.800 VNĐ
Chén Chấm 7cm Tuplip Duyên Quê

Chén Chấm 7cm Tuplip Duyên Quê (Mã số: 030730218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

9cm (Mã số: 030930218)

Dĩa Tròn 20cm Tulip Duyên Quê - Tulip 102.300 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Tulip Duyên Quê

Dĩa tròn 20cm (Mã số: 042081218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh long

Kích thước khác: 

22cm (Mã số: 042281218)

25cm (Mã số: 042581218)

28cm (Mã số: 042881218)

31cm (Mã số: 043218218)

Bộ Đồ Ăn 33SP Tulip Duyên Quê - Tulip 2.884.000 VNĐ
Bộ Đồ Ăn 33SP Tulip Duyên Quê

Bộ Đồ Ăn 33SP Tulip Duyên Quê

Bộ : Tulip

Hoa văn : Duyên quê

- 6 chén cơm

- 6 dĩa lót

- 6 chén chấm

- 6 muỗng

- 4 dĩa cạn

- 2 dĩa sâu

- 1 dĩa oval

- 1 tô 

- 1 thố

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chất lượng sản phẩm

 Sản phẩm bền, cứng, khó bể mẻ, khó trầy xước

Loại bỏ hoàn toàn tạp chất, sản phẩm trắng sáng

Không bị rạn nứt trong lúc sử dụng thông thường hằng ngày

Lớp men phủ bảo vệ : trong suốt, bóng, đẹp, độ thấu quang cao, không chứa chì, không candmium, bảo đảm an toàn.

Công nghệ Nano : tạo bề mặt men láng bóng, phẳng mịn, an toàn và hợp vệ sinh, dễ tẩy rửa.

Dĩa Súp 23cm Tulip Duyên Quê - Tulip 137.500 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Tulip Duyên Quê

Dĩa Súp 23cm Tulip Duyên Quê (Mã số: 042342218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 32cm Tulip Duyên Quê - Tulip 314.600 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Tulip Duyên Quê

Dĩa Oval 32cm Tulip Duyên Quê (Mã số: 053216218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 2,6L Tulip Duyên Quê - Tulip 676.500 VNĐ
Thố + Nắp 2,6L Tulip Duyên Quê

Thố + Nắp 2,6L Tulip Duyên Quê (Mã số: 062627218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC